Listing Rules

VietNewsToday sẽ review và không chấp nhận những bài đăng với nội dung không đúng đắn hoặc spam.

You need to be logged in to view the content of this page. You can login Here. Don't have an account? Sign Up

Notice*: Nên đăng các hình có size nhẹ như: hình được download xuống từ internet hoặc mạng xã hội như Facebook, Instagram; Không nên đăng hình chụp trực tiếp bằng camera của phone vì những hình này có dung lượng size lớn sẽ làm trang web chạy chậm.

Tips: Nhờ Facebook làm giảm dung lượng các hình chụp trực tiếp từ camera của phone bằng cách đăng hình lên Facebook sau đó download lại về máy.